RSS
A A A
SmodBIP

odpowiedź do siwz

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesowych kart paliwowych i zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:
* 10 zł netto za kartę nową,
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.)?

Zamawiający dopuszcza

2. Czy istnieje możliwość zaakceptowania dowodu wydania, który wystawiany byłby po każdej transakcji i miałby charakter wydruku z terminala obsługującego karty paliwowe na stacji paliw? (Rozdz. III SIWZ pkt.2.2) lit. b); §3 Projektu Umowy ust.1)
Dowód wydania zawierałby następujące dane:
• Dokładny adres stacji paliw
• Nr karty, na którą dokonywana była transakcja
• Nr rejestracyjny samochodu
• Kwota do zapłaty
• Ilość wydanego paliwa
• Data i godzina transakcji

Zamawiający dopuszcza taką formę dowodu tankowania


3. Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisu umożliwiającego Wykonawcy zmianę cen paliw jedynie w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy? (Rozdz. III SIWZ pkt. 2.3) lit. g) )

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od takiego zapisu

4. Czy istnieje możliwość zaakceptowania terminu płatności 14 dni, liczonego od daty sprzedaży? (§5 Projektu Umowy ust.2; Formularz Ofertowy)
Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

Zamawiający dopuszcza termin 14 dni od daty sprzedaży (za datę sprzedaży uznaję się ostatni dzień okresu rozliczeniowego), pod warunkiem wystawienia dodatkowo przez sprzedającego faktury w formie elektronicznej i przesyłania ich na adres mzukpionki@onet.pl w dniu ich wystawienia

5. Czy istnieje możliwość zaakceptowania możliwości dokonywania zakupów paliw jedynie przez osoby posiadające aktywne karty paliwowe oraz znające kod PIN zabezpieczający kartę? (§3 Projektu Umowy ust.2)

Tak

6. Czy istnieje możliwość zaakceptowania jako dnia zapłaty, terminu wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy? (§5 Projektu Umowy ust.3)

Tak
7. Czy istnieje możliwość dokonania zmniejszenia wysokości kary umownej do poziomu 5%? (§8 Projektu Umowy)

Nie
8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, po wyborze oferty, zaakceptowania i włączenia do treści umowy regulaminu Wykonawcy „Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart (...) w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i umowy?

Tak

 

Opublikował: Grzegorz Abramowicz
Publikacja dnia: 18.01.2013 12:15
Dokument oglądany razy: 703
Podlega Ustawie