RSS
A A A
SmodBIP

zapytania do SIWZ

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Odpowiedź do zapytań dotyczących SIWZ z dnia 22.01.2013

1. Czy istnieje możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty sprzedaży, przy jednoczesnym wyborze przez Zamawiającego jednego ze sposobów wysyłki faktur tj. w formie elektronicznej lub listownej?
Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
Informuję jednocześnie, że nie mamy możliwości wysyłania faktur w obu wskazanych przez Zamawiającego formach.
Odpowiedź: Istnieje możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty sprzedaży pod warunkiem:
a) przy jednoczesnej wysyłce faktur formą elektroniczną ( w dniu ich wystawienia) oraz listowną albo,
b) tylko formie papierowej.
2. Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert do dnia 25.01.2013r.?
TAK
W związku z nowymi zapytaniami dotyczącymi postępowań SIWZ przedłuża się termin składania ofert do dnia 25.01.2013 r. do godziny 14.00 w siedzibie MZUK

Opublikował: Grzegorz Abramowicz
Publikacja dnia: 22.01.2013 10:17
Dokument oglądany razy: 694
Podlega Ustawie