RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie o zmianie ogłoeszeniao zamówienia dot \"Dostawa dla środków transportowo-sprzętowych MZUK na rok 2013, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 i 98 loco dystrybutory Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki\"

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Pionki, 22.01.2013

MZUK 01/2013

Dotyczy: przedłużenia terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : „Dostawa dla środków transportowo-sprzętowych MZUK na rok 2013, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 i 98 loco dystrybutory Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki”

W związku z nowymi zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa dla środków transportowo-sprzętowych MZUK na rok 2013, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 i 98 loco dystrybutory Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki”, Zamawiający działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. Przedłuża termin składania ofert do dnia 25.01.2013r.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej SIWZ zamienny, zawierający nowy termin składania ofert.

SIWZ
Opublikował: Grzegorz Abramowicz
Publikacja dnia: 22.01.2013 10:20
Dokument oglądany razy: 714
Podlega Ustawie